Overvejer du et grønt byggeri, så snak med os om et bæredygtigt valg til facade og tag.

Vi har en EPD på de fleste af vores produkter, og har sat os ind i at arbejde med DGNB byggeri.

 

Byggematerialer, vi arbejder med:

Skifer er 100% naturlig, og det materiale der i fremstilling giver færrest påvirkninger af miljøet.

Holdbarhed over 100 år.

 

Kobber optræder som rent metal i naturen, og er brugt af mennesker i mindst 10.000 år.

Holdbarhed 80-100 år.

 

Zink er et forarbejdet naturmateriale.

Holdbarhed ved normale korrosive / miljø forhold op til 40-100 år.

Se bæredygtigt byggeri med RHEINZINK

 

Alu er et forarbejdet naturmateriale, og vi bruger Falzonal som er fremstillet af 69% genbrugt aluminium.

Holdbarhed op til min. 40-50 år, og er korrosion / trærings bestandigt.

 

Alle disse materialerne er naturlige, genanvendelige og kræver minimalt vedligehold, et godt grundlag for et bæredygtigt byggeri.

 

Miljørigtig erstatning:

Wakaflex er en blyerstatning, der bruges til inddækning og tætning ved skorstene og kviste.

Sabetoflex er en ikke giftig tagpap erstatning, som er mindre forurenende end almindelig olieholdigt tagpap. Og det kræver ikke gasbrænder til fastgørelse.

Begge materialer er miljørigtigt og holdbare, og kan bortskaffes som brandbart affald.

 

Hvad gør vi som virksomhed:

Vi tilrettelægger vores produktion og indkøb, så vi undgår unødigt spild, evt. rester og affald sorteres, og sendes til genbrug.

Vi bruger Erhvervsstyrelsens Klimakompas, til at udregne og se firmaets Co2 udledning, samt have fokus på hvor vi kan reducere udledningen.

 

Energioptimering:

På vores værksted i Hee, har vi udskiftet gasfyret med en varmepumpe, udskiftet vinduer, og udskiftes lysstofrør med LED rør.

I 2023 er to gamle firmabiler udskiftet til nye, og fremover udskiftes der en hvert år, for at give et mindre brændstof forbrug. 

På kontoret sender vi pap og pair, samt de brugte printer patroner til genbrug. Og faktura sendes pr. mail.

 

Vi tænker på miljøet, og samtidigt gavner det vores økonomi.